Read La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara by Pyotr Kropotkin Free Online


Ebook La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara by Pyotr Kropotkin read! Book Title: La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara
Date of issue: January 1st 2003
ISBN: 1413515037
ISBN 13: 9781413515039
The author of the book: Pyotr Kropotkin
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 8.15 MB
Edition: E-Libro

Read full description of the books La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara:

Prieš jūsų akis – istorinis Piotro Kropotkino esė „Anarchistų dora“ vertimas, kurį 1909 kartu su savo paties rašiniu „Ko mums reikia pirmiausia“ išleido Čikagoje gyvenęs lietuvis Juozas Laukis (tikr. Domininkas Kaleininkas, 1866-1947). Pirmą kartą ši esė, pavadinta „La morale anarchiste au point de vue de sa réalisation pratique“ buvo išspausdinta 1890 m. prancūzų anarchistų žurnale „Le Révolté“. Po metų, 1891-aisiais, ji buvo išleista atskira brošiūra „La morale anarchiste“. Įdomus ir audringas buvo P. Kropotkino vertėjo gyvenimas. Domininkas Kaleininkas (Jonas Laukis) 1889 m. atvykęs į Ameriką, kurį laiką dalyvavo lietuvių socialistiniame judėjime, bet, apsigyvenęs Čikagoje, tapo anarchistu. Ypač vertino P. Kropotkino idėjas. Nuo 1899 m. J. Laukis leido mėnesinį „Anarchisto“ laikraštį, o nuo 1900-ųjų – anarchistinį laikraštį „Kūrėjas“, kurio buvo išleisti 23 numeriai. Prieš karą įsijungė į radikalaus profsąjungų susivienijimo – Pasaulio pramonės darbininkų (IWW) veiklą, leido lietuvių „pramoniečių“ laikraštį „Darbininkų balsas“, laikraštį „Proletaras“. 1917 metais už pasisakymus prieš JAV įstojimą į Pirmąjį pasaulinį karą valdžios buvo areštuotas, o „Darbininkų balsas“ – uždarytas. Pasibaigus karui, buvo grįžęs į Lietuvą ir po to „sudešinėjo“. Be čia pateikiamo teksto, išvertė P. Kropotkino „Žodį jaunimui“, Guy de Maupassanto, Gerhardo Hauptmanno, Teophilio Gauthier knygas.

Read Ebooks by Pyotr KropotkinRead information about the author

Ebook La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara read Online! Pyotr Alexeyevich Kropotkin (Пётр Алексеевич Кропоткин) was a geographer, a zoologist, and one of Russia's foremost anarchists. One of the first advocates of anarchist communism, Kropotkin advocated a communist society free from central government. Because of his title of prince, he was known by some as "the Anarchist Prince". Some contemporaries saw him as leading a near perfect life, including Oscar Wilde, who described him as "a man with a soul of that beautiful white Christ which seems coming out of Russia." He wrote many books, pamphlets and articles, the most prominent being The Conquest of Bread and Fields, Factories and Workshops, and his principal scientific offering, Mutual Aid: A Factor of Evolution. He was also a contributor to the Encyclopædia Britannica Eleventh Edition.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara
Read EBOOK La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara by Pyotr Kropotkin Online free

Download La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara PDF: la-moral-anarquista-coleccin-de-clsicos-del-pensamiento-universal-carrascalejo-de-la-jara.pdf La moral Anarquista: Coleccin de Clsicos del Pensamiento Universal Carrascalejo de la Jara PDF